Frankrike måste spara miljarder

Frankrike ställde sig i dag till raden av europeiska länder som ska skära ner på kostnaderna.

De närmsta tre åren ska Frankrike spara 45 miljarder euro, motsvarande närmare 430 miljarder kronor.

Bland annat ska kryphål i skattelagstiftningen tätas och genom att minska tillfälliga stimulansåtgärder.

Besparingarna är ett försök att få ner budgetunderskottet till under 3 procent 2013.