Moderaterna i knapp ledning i Sifo-mätning

I Sifos senaste väljarbarometer är de borgerliga regeringspartierna större än den rödgröna oppositionen. Men det är bara två saker som är statistiskt säkra i mätningen - att socialdemokraterna backar och att regeringens ledning är mycket liten.

Det är ytterst jämnt mellan blocken, säger Tovi Sjörén som är ansvarig för väljarundersökningarna på Sifo.

– Läget är nu väldigt jämnt, det behövs bara 80 000 väljare som går från de borgerliga till de rödgröna för att läget skulle bli helt jämt, säger han.

Socialdemokraterna backar 3,7 procentenheter i denna Sifo-mätning, och landar på 30,6 procent. Det är den enda statistiskt säkerställda förändringen för ett enskilt parti. Samtliga andra förändringar ligger inom felmarginalen, även moderaternas uppgång med 2 procentenheter till 32,9 procent. Sverigedemokraternas 4,3 procent, som skulle göra dem till tungan på vågen mellan blocken.

– Vi vet ju inte om de ligger över eller under fyra-procentspärren. Med de felmarginaler som är kan de lika gärna ligga under fyra procent, säger Tovi Sjörén.

Hela 15,1 procent av de 1 906 personer som tillfrågades under första veckan i juni säger sig vara osäkra och har avstått från att välja parti. Det blir de som avgör valet i september.

– Det innebär att valrörelsen kommer att få en väldigt stor betydelse. Vilka frågor kommer upp i den, därför att partierna är också olika starka i olika typer av frågor, säger Toivo Sjörén.