Västernorrland

För mångfald i trädgården

Det har skett en stor utarmning när det gäller våra odlade växter. Våra handelsträdgårdar har idag mycket mindre variation av olika arter att erbjuda än fallet var för 50 år sedan,

Därför söker nu centrum för biologisk mångfald efter växter av olika slag i privata trädgårdxar landet runt, växter som ska ha planterats före 1950.

Vi vill att alla som har nåt sånt ska höra av sig säger Anna Aronsson, som jobbar med programmet för odlad mångfald