Inspektion av ungas arbetsplatser

Sommarjobben är riskjobb för ungdomar utan erfarenhet av arbetslivet. Arbetsmiljöinspektionen planerar minst 40 inspektioner i länet för att kontrollera riskmiljöerna och framhålla betydelsen av bra introduktioner för de unga. Cecilia Lindqvist, på Arbetsmiljöverket är en av inspektörerna som ser över ungdomars arbetsmiljö.

Risken för att unga människor skadar sig på sin arbetsplats är betydligt större än för äldre. Det konstaterar Arbetsmiljöverket.

Under sommaren är det många ungdomar som provar på arbetslivet för första gången. Också i år inspekterar Arbetsmiljöverket hur ungdomarnas arbetsmiljöer ser ut, som man gjort sen ett par år tillbaka.

Cecila Lindqvist, inspektör på Arbetsmiljöverket i Umeå, och hennes kolleger kommer att inspektera drygt 40 arbetsplatser i sommar.

Arbetsmiljöverket koncenterar sig på att inspektera är de arbetsplatser där det finns risk för belastningsskador, arbetsolyckor och hot- och våldsituationer. Det handlar då om exempelvis restauranger, stormarkander, vård- och omsorgsarbete och skötsel av parker.

Att olyckor sker bland ungdomar som jobbar är ett konstaterat faktum. För bara två år sedan var det två unga i landet som omkom på sina sommarjobb.

Även om arbetsplatserna i länet varit förskonade från sådanna incidenter så vet man aldrig när olyckan är framme, säger arbetsmiljöinspektör Cecila Lindqvist. Hon pekar framförallt på vikten av en ordentlig introduktion för de sommarjobbande ungdomarna.

– Det som ofta brister är ju det här introduktionen, att man har en riktig introduktion för de som kommer, så att ungdomarna får veta vilka risker som finns. Man vet ju att ungdomar kanske inte har samma riskmedvetenhet som äldre med mer erfarenhet har. Därför är det viktigt att de får en bra introduktion.