Arabförbundet: Häv blockaden av Gaza

Israels blockad av Gaza "måste hävas". Det sa Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa i dag vid sitt första besök i Gazaremsan.

– Denna blockad, som vi alla är här för att konfrontera, måste hävas - Arabförbundets inställning är tydlig, sade Moussa sedan han välkomnats vid gränsövergången vid Rafah.

Representanter för flera grupper och fraktioner mottog delegationen från Arabförbundet som representerar 22 länder.

Moussa väntades träffa flera av parterna under sitt tio timmar långa besök i Gaza, bland dem Hamasstyrets premiärminister Ismail Haniya och representanter för FN. Generalsekreteraren passade också på att vädja om att de rivaliserande Hamas och Fatah börjar samarbeta.

– Försoning är den grundläggande och principiella frågan. Det handlar om vilja och inte bara ett undertecknande. Det krävs ett handlingsprogram som kan överföras till en överenskommelse som tar upp alla frågor, sade Moussa i Gaza.

TT-AFP