Ingen utredning om mobbning på anmäld skola

Tidigare i år beslutade sig Skolinspektionen för att granska Hagaskolan i Kungsör efter att en elev anmält att han blivit utsatt för kränkande behandling. Nu har skolan skickat in ett svar till myndigheten.

Det visar att skolan inte tillsatte någon mobbningutredning utan tog i stället tag i de enskilda händelserna.

I början av maj beslutade Skolinspektionen sig för att granska Hagaskolan. Detta efter en anmälan om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling utan att skolan ingripit.

Enligt anmälan ska eleven bland annat ha blivit utsatt för glåpord och fysisk misshandel av andra elever.

I svaret till Skolinpektionen skriver skolan bland annat att någon mobbningutredning inte har gjorts eftersom det som har hänt har setts som enskilda händelser som skolans säger sig ha tagit tag i. Man skriver också att återkoppling till familjen om elevens situation har skett hela tiden.

Skolan konstaterar också att om eleven och hans familj anser att han har blivit utsatt för kränkande behandling så är det så och beklagar det.

Skolinspektion kommer att fatta sitt beslut i ärendet under hösten.