Bilder från fotbollssammandragningen i Vänge

Bilder från ungdoms sammandragningen i fotboll på Vänge IP.