linköping/östergötland

Danielsson rasar mot vindkraftstopp

Centerpartisten Staffan Danielsson från Linköping, som är ledamot i riksdagens försvarsutskott, går nu ut och i skarpa ordalag kritiserar Försvarets beslut att förbjuda vindkraft på fyra mils radie runt tio flygplatser, bland annat Malmen i Linköping.

– Jag är en varm försvarsvän, säger Danielsson, men vad är detta, har Försvaret fått fnatt?

Han menar i sin kritik att huvuddelen av Östergötland skulle få rensas från vindkraftverk om beslutet träder i kraft och säger att han hoppas att nyheten om försvarsmaktens plötsliga beslutkraft missuppfattats, och han önskar att en contraorder kommer snarast.

– Jag är även en varm vän av JAS Gripen, men jag utgår faktiskt ifrån att planets kvalitéer bland annat innefattar start och landning från platser där vindkraftverk och höga byggnader kan skönjas.