Många väljer fängelse före fotboja

Var fjärde dömd som erbjöds fotboja i stället för fängelse under 2009 valde bort bojan.

Att gå med fotboja i bostaden förknippas med hårda regler och social isolering.

Lena Mellström-Bäckman, kriminalvårdsinspektör i frivården i Stockholms län säger till Metro att många anser att de har ett bättre socialt liv på anstalten där de träffar andra.

Utanför murarna har de en lägenhet men inget umgänge att tala om, säger hon vidare.

Totalt erbjöds 5 309 dömda fotboja 2009. Av de 3 940 som sökte om fotboja valde ytterligare några hundra fängelse sedan de satt sig in i reglerna som gäller vid fotboja.