Azra – en ovanlig politiker

Länets utlandsfödda är inte representerade bland kandidaterna i höstens val samma utsträckning som de finns i antal i Örebro län. I länet har 25 procent, alltså var fjärde länsbo, utländsk bakgrund. Men på valsedlarna har bara 14 procent utländsk bakgrund.

Lägst andel har Centerpartiet i länet där 12 procent av politikerna till höstens valsedlar har utländsk bakgrund.

– Det är tråkigt att vi inte har några med utländsk bakgrund, men det är inget jag kan göra någonting åt, tyvärr, säger Inga-Lill Andersson (C) i Karlskoga.

En orsak till att invandrare inte engagerar sig kan vara att invandrare generellt beskrivs och uppfattas så negativt, säger Azra Prepic (s) i Örebro.

– När jag försöker prata med folk om politik frågar de varför jag alls gör det då ändå ingen lyssnar, säger Azra Prepic.

Men hon vill att invandrare ska ha en annan inställning och ta för sig av politiken istället för att ställa sig utanför.