Västernorrland

Fichtelius ny hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Erik Fichtelius blir en av fyra nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet. Motiveringen är bland annat hans långa erfarenhet av nyhets- och samhällsjournalistik på högsta nivå. Erik Fichtelius har också varit en återkommande gästföreläsare vid Mittuniversitetets journalistutbildning.

- Det här är ett erkännande av mitt engagemang i journalistiken. Jag är stolt, glad och rörd, säger han om utnämningen.

Fichtelius intresse för mediernas och journalistikens roll i samhällsutvecklingen samt engagemanget i public service har också haft betydelse för utnämningen.

Han har regelbundet medverkat som gästföreläsare vid Mittuniversitetets journalistutbildning.

- Mittuniversitetet har lyckats behålla en tydlig förankring i journalistik praktik. Det är både en styrka och en profil för utbildningen.

Förutom Fichtelius har Mittuniversitetets fakultetsnämnd för naturvetenskap, teknik och medier även utnämnt Kenneth Eriksson, SCA:s koncernledning, till hedersdoktor.

Motiveringen är bland annat den betydelse han haft för utvecklingen av Mittuniversitetet och FSCN.

De nya hedersdoktorerna installeras vid Mittuniversitetets årshögtid den 19 november 2010.