TIERP

Arvidsbos rastplats bäst

Rastplatsen Arvidsbo intill E4:an utanför Tierp har utsetts till länets bästa rastplats av Motormännen.

Toaletter, säkerhet, lekmöjligheter, promenadstråk och städning är några av detaljerna som organisationen har tittat närmare på.

250 rastplatser har granskats i Motormännens rastplatsundersökning.