ÄLVKARLEBY

Kranarna sinade

Vattenledningsnätet i Älvkarleby kommun drabbades tidigt i morse av en större läcka. Älvkarleby tätort blev helt utan vatten och i Skutskär sjönk trycket.

Vid halvniotiden kopplade Gästrike Vatten in reservsystemet och sedan dess ska alla abonnenter ha vatten i sina kranar.

Eftersom störningarna var så pass stora i morse befarar det kommunala vattenbolaget att det handlar om ett större brott på huvudvattenledningen. Läckan har ännu inte loka