Två upplänningar i Naturskyddsföreningens styrelse

Två upplänningar har valts in i Naturskyddsföreningens styrelse. Det är meteorologen Pär Holmgren från Uppsala och Michael Teilus från Knivsta.

Föreningens omstridde ordförande Mikael Karlsson omvaldes för två år till på årsstämman som hölls i helgen.