Örebro

"Mer än varannan hör dåligt"

Vänsterpartiets Gun Carlestam-Lewin i Örebro vill att kommunen satsar på ett speciellt hörselombud.

Ett sådant ombud skulle kunnat hjälpa äldre människor med sämre hörsel, menar Gun Carlestam-Lewin som lagt ett förslag om detta i kommunfullmäktige.

- I gruppen över 85 år är det mer än varannan som hör dåligt. Att kommunicera med andra människor i sin omgivning är en förutsättning för en bra livskvalitet. Ändå saknas resurser och beredskap för att möta detta ökande behov och finna lösningar för äldre personer med hörselnedsättningar som finns på våra särskilda boenden och inom hemnvården, säger Gun Carlestam-Lewin i sin motion till fullmäktige.