Producent: Annelie Malmborg

Annelie Malmborg är producent på P4 Extra i Göteborg. Hon turas om att producera helgerna med kollegan Anna-Karin Gustafsson Norén.

Hör av dig till Annelie: annelie.malmborg@sverigesradio.se

Följ Annelie på Twitter: @anneliecooper