Vetandets värld fre 25 juni

Arkeologiska fynd i Norrbotten flyttar istiden

Arkeologer från Norrbottens museum har vid en inventering utanför Pajala gjort fynd av bränt kol och brända benrester. Fynden, som daterades med kol-14 metoden, tros vara omkring 11.000 år gamla, vilket flyttar issmältningen 1500 år bakåt i tiden.

Fynden, som kan komma från två stenåldersboplatser, är överraskande gamla, för enligt tidigare forskning har det antagits vara istid här vid den tiden. De gamla forskningsresultaten har talat om att isen smälte för omkring 10.000 år sedan.

Nu kan det alltså ha funnits boplatser redan tusen år tidigare, vilket kan innebära att själva isen försvann redan för 11.500 år sedan.

Följ med arkeologer och paleoekologer till trakterna runt Arjeplog och hör om den nya forskningen. Där har man länge misstänkt att de tidigare uppfattningarna om inlandsisen varit felaktiga och måste revideras.

Pelle Lindblom