Sörmland

Politisk majoritet vill utveckla Kullbergska

Det har varit många diskussioner genom åren om Kullbergska sjukhusets framtid i Katrineholm. Nu ger den politiska majoriteten i landstinget beskedet att de vill satsa på sjukhuset. Men oppositionsrådet Lotta Finstorp (M) är kritisk och menar att beskedet om "satsningar" kommer efter att tjänstemän lagt fram en utredning som visar att det endast behövs två akutsjukhus i länet.

Socialdemokraternas Åsa Kullgren är hälso- och sjukvårdslandstingsråd och tycker att Kullbergska sjukhuset har unika möjligheter för att bli ett modellsjukhus för hela Sverige. Majoriteten i landstinget, det vill säga socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet, vill nu utveckla sjukhuset.

Men oppositionsrådet Lotta Finstorp tror att deras satsning är en pudel efter ett nämndemöte där tjänstemännen presenterade sin rapport.

Under de kommande åren kommer Landstinget Sörmland genomföra utvecklingsarbeten på länets alla sjukhus. Planerna för Kullbergska är att det ska utvecklas till ett modernt närvårdssjukhus.

Några av utvecklingsarbetena innebär att barn- och ungdomspsykiatrin har startat en verksamhet med inriktning på barn och ungdomar med ätstörningsproblematik. Det kommer även finnas en smärtmottagning i Katrineholm, något som inte funnits tidigare. Man kommer också satsa på att jobba med mobila närvårdsteam och mobila team inom psykiatrin. Åsa Kullgren menar att det kan öka patientsäkerheten.

– Det här gör att man tidigt kan ge patienterna en trygg miljö och på så sätt få dem att söka hjälp i ett tidigt skede, säger hon.

Kullbergska sjukhuset har under många år varit omdiskuterat. Så sent som i förra veckan kom en tjänstemannarapport, på uppdrag av Landstingsstyrelsen, där slutsatsen var att Hälso- och sjukvården i Sörmland inte har befolkningsunderlag eller kompetens att bedriva akutverksamhet på tre sjukhus som det är utformat idag. Men Åsa Kullgren, hälso- och sjukvårds landstingsråd i Sörmland, håller inte med.

– När det gäller akutverksamhet så måste vi ha det på alla våra tre sjukhus i länet, säger hon.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se