perstorp

Hyresgäster i Perstorp var utan vatten

Under ett par timmar idag var drygt 80 hyresgäster i Perstorp utan vatten i sina lägenheter eftersom fastighetsägaren inte betalat vatten- och avloppsavgiften.

Fastighetsägaren var skyldig kommunen nästan 150 000 kronor men efter att vattnet stängdes av har han betalat en del av skulderna och kommunen har fått löfte om ytterligare inbetalningar.

Vattnet är nu tillbaka i kranarna och Hyresgästföreningen arbetar med en ansökan om tvångsförvaltning av fastigheten som ska skickas till hyresnämnden.