Vindkraft

Vindkraftverk för miljarder kan rivas

Länsstyrelsen anser att försvarets nya inställning om vindkraft nära militära flygfält kan bli ödesdiger. Enligt en ny remiss från Försvarsmakten, så betyder vindkraftverk inom fyra mil från landningsbanorna en säkerhetsrisk, och kan behöva rivas.

Jörgen Hammarström är biträdande miljöskyddsinpektör på Länsstyrelsen, som nu ger sig in i striden om vindkraftverken.

– Vi har ju också blivit överraskade av beskedet att man utökar sina restriktioner kring flygplatserna. Vi tittar nu över om vi kan gå ut med en skrivelse.

Vad står på spel egentligen?

– Vi har ju under många, många år hanterat en hel rad ärenden och lämnat  tillstånd inom den här ytan.

Sjuttio vindkraftverk hotas
Bara i tre kommuner i västra Skaraborg som ligger innanför försvarets nya säkerhetsavstånd till vindkraftverk: Lidköping, Grästorp och Vara, så finns det idag sammanlagt ett sjuttiotal färdigbyggda vindkraftverk.

Vindkraft för miljarder
Det är vindkraft för uppemot två miljarder som riskerar att skrota, om försvaret skulle göra verklighet av planerna för vindkraft inom fyra mil från deras flygfält.

Men sista ordet är inte sagt menar Jörgen Hammarström, som säger att länsstyrelsen nu sätter sig in i frågan om vem som egentligen har rätt att besluta något sådant här.

– Som bäst håller vi på och formulerar oss, vi har lagt ned mycket kraft och energi på att ställa om till miljövänlig energi.

Sten Lillieström
sten.lilliestrom@sr.se