Saab

Företag hoppas på samarbete med Saab

Saab ger sig ut på Sverigeturné för att jaga tekniska innovationer som ska rusta dem inför framtidens krav på våra bilar. Ett av företagen som nu hoppas på att vinna Saabs gunst är Lamera AB.

– Om fem år ska det sitta hybrixmaterial i personbilarna, gärna Saab, säger Anders Axelsson, VD för Lamera AB.

Hybrix är en form av ihålig plåt, lika tålig som vanligt stål men upp till 75 procent lättare. Mindre vikt innebär för en biltillverkare snålare bränsleåtgång.

– Saab har intressanta produkter och intressanta volymer. Vår förhoppning är att vi ska kunna bidra till att de volymerna ökar ytterligare, säger Anders Axelsson.

Tänk dig att du går över din bil med en osthyvel, byter till lättare material här, mindre del där, kanske ta bort något helt. Det är tanken när Saab tillsammans med Fordonskomponentgruppen besöker tio företag vars produkter de är intresserade av, och ett av stoppen är hos Anders Axelsson i Göteborg.

Ironiskt nog kan det bli Volvo som ger Saab en skjuts framåt. Det är nämligen de som tagit fram produkten och äger också aktier i Anders Axelssons företag.

– Konkurrera kan man göra i ett senare skede när bilarna är närmare marknaden. Det här är ett väldigt tidigt skede och då tror jag att både Volvo och Saab tjänar på att samarbeta, säger Axelsson.

Evelina Myrbäck
evelina.myrback@sr.se
0522-67 00 25