Miljö

Försvarsmakten vill slippa vindkraft

Försvarsmakten kräver ett förbud mot att sätta upp vindkraftverk nära militära flygfält. Det skulle i så fall gälla runt Såtenäs utanför Lidköping och påverka grannkommunernas vindbruksplaner.

Försvarsmakten vill ha en fyra mils zon runt varje flygfält som är fritt från vindkraftverk.

Det skulle betyda att det inte fick finnas vindkraftverk i Vänersborgs och Melleruds kommuner. Färgelanda och Uddevallas kommuner påverkas också.

I Trollhättan arbetar kommunen med en vindbruksplan som skulle förändras radikalt.

– En stor del av Trollhättans stad ligger inom fyra mils avstånd från flygflottiljen i Såtenäs. Det kan betyda stora återverkningar på våra möjligheter att utveckla vindkraften, säger Leif Löf som är stadsarkitekt i Trollhättans stad.

Det är en stor ovisshet vad utspelet från Försvarsmakten kan betyda.

– Jag utgår ifrån att länsstyrelsen kan ge oss statens samlade hållning när det gäller vindkraften och dess relation till flygverksamheten, säger Leif Löf.