måndag 14 juni

Måndagsgäst: Ann-Catrine Zetterdahl

Ann-Catrine Zetterdahl är en av Sveriges mäktigaste näringslivskvinnor. Hon har varit både marknadschef, divisionschef och VD inom servicebranschen i många år, men sedan 1:a maj i år bär hon titeln Generaldirektör för Sjöfartsverket.

Liksom jobbet bor hon själv utanför Norrköping, staden där hon också föddes och växte upp. På fritiden blir det mycket båtliv, framför allt i skärgården, ett intresse hon delar med sin man och två barn. Intervjuad av: Stefan Lindeberg.