Vetandets värld, tors 22 juli

"Låt diabetespatienter själva välja vad de ska äta"

Den som insjuknar i diabetes får idag rådet att äta en blandad kost enligt tallriksmodellen. Men det vetenskapliga underlaget för de råden är svagt, enligt en rapport från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Vetandets värld går idag på djupet med den här rapporten.

Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar - runt 400 000 svenskar har diabetes. Men kostråden till patienterna går isär. 

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har gått igenom tusentals vetenskapliga studier och skriver i sina slutsatser att "Inget vetenskapligt stöd har framkommit vare sig för eller emot en ändring av dagens diabeteskostrekommendationer".

Ett öppet läge, kan man alltså säga. Men några saker i dagens kostråd har man ändå funnit ett visst stöd för. I Vetandets värld, idag, hör vi vilka råd det är.

Professor Kjell Asplund, SBU-gruppens ordförande, berättar att han själv har blivit överraskad över hur låg kvalitet det är på studierna som dagens kostråd grundas på.

I SBU:s rapport framförs det att sjukvården bör ge diabetespatienten större möjlighet till individuell anpassning av kosten.

Det finns diabetiker som har valt att gå emot tallriksmodellen för att istället äta en kost utan kolhydrater och med massor av fett. Den metoden har blivit väldigt omdiskuterad på senare år. Det finns för få studier för att vare sig kunna säga att sådan kost är bra eller dålig på lång sikt, enligt SBU.

Programmet är en repris från 6/5 2010.