Dubbelt så många unga har blivit fattiga

Svenska ungdomar har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Fler är utan jobb och har skulder eller dålig hälsa, visar en rapport från Ungdomsstyrelsen.

Fler ungdomar är utan jobb och har skulder på grund av den ekonomiska krisen, och andelen fattiga har fördubblats under 2000-talet.

Arbetslöshet försämrar dessutom hälsan bland de unga, säger Inger Ashing, enhetschef på Ungdomsstyrelsen.

– Många unga som är arbetslösa mår väldigt dåligt av sin arbetslöshet och det finns också många unga som oroar sig över sin situation. Hälsa hänger självklart ihop med försörjning, säger hon.

Statliga Ungdomsstyrelsen publicerar varje år en rapport om ungas liv, som bygger på data från flera myndigheter.

Redan 2008 varnade Ungdomsstyrelsen för att ungas ekonomiska situation skulle försämras i samband med den ekonomiska krisen. I dag har detta bekräftats.

Andelen ungdomar som har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten har nästan fördubblats sedan 2001.

Hårdast drabbade är ensamstående med barn. Här har andelen fattiga ökat från 19 till 76 procent.

Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt och antalet fall hos Kronofogden har blivit 21 procent fler 2009, jämfört med året innan.

– Särskilt allvarligt när det gäller unga och arbetsmarknadsetablering är att om unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden så har de i väldigt liten utsträckning möjlighet att försörja sig, och det påverkar möjligheten att skaffa sig en egen bostad, det påverkar också familjebildningen och att kunna leva ett vuxet liv, säger Inger Ashing.

Ungdomstyrelsens rapport visar att ungdomar som inte får jobb lättare drabbas av huvudvärk, sömnsvårigheter och självmordstankar.

För att hjälpa ungdomar föreslår Ungdomsstyrelsen en fortsatt satsning på jobb och utbildning.

– Att man framför allt fortsätter att kraftsamla när det gäller ungdomars situation på arbetsmarknaden, men också att man satsar på att fler unga ska klara av sin utbildning. Vi vet att om man inte har en utbildning så har man betydligt svårare att få ett arbete, säger Ashing.