Förslag om Iransanktioner stoppas av EU

EU:s utrikesministrar har stoppat ett förslag om att iranier som inte bor i Iran skulle stoppats från att skicka hem pengar till sina anhöriga. Det berättar utrikesminister Carl Bildt för Ekot.

– Jag tror att vi har avvärjt det hotet. Det låg sådana förslag på bordet, som skulle ha medfört mycket betydande problem i just det hänseendet. Vi har ju 90 000 iranska medborgare, eller förlåt, iranier.

– Huvuddelen av dem är faktiskt svenska medborgare, som har familjer och som stödjer olika typer av verksamheter i Iran. Det har vi alls ingen anledning att försöka stoppa eller ge regimen i Teheran ökade möjligheter att kontrollera, vilket var risken med en del av tankarna.

Jämfört med FN:s beslut om sanktioner mot Iran bestämde sig EU:s utrikesministrar i Luxemburg i dag för att gå längre än FN-beslutet. Men det är fortfarande oklart vad detta innebär. En del av åtgärderna är tänkta att presenteras när EU:s regeringschefer möts på ett toppmöte i Bryssel på torsdag.

Klart är att det på dagens utrikesministermöte här i Luxemburg fanns en klar oenighet om hur långt sanktionerna ska gå. Sveriges utrikesminister Carl Bildt tillhör de som är skeptiska mot sanktionerna. Det är till exempel inte säkert att det hjälper att minska Irans oljeintäkter säger Bildt:

– Om man begränsar detta kan man hoppas att det leder till det kommer att satsa mindre på militären och mindre på de nukleära programmen. Det är ju inte säkert. Det kan ju vara så att nedskärningarna blir på de sociala sektorerna, och att man bibehåller satsningarna på det nukleära och militära, säger han.