Åstorp

Inte mycket händer med bullervallarna

I Åstorps kommun finns sedan flera år två förorenade bullervallar som blivit en lokal miljöskandal. Båda ska åtgärdas men saneringen fortsätter att dra ut på tiden.

Den ena vallen ligger på privat mark i Broby och den andra på kommunal mark i Hyllinge. 

Bullervallen i Broby ska täckas över och ett försäkringsbolag står för kostnaden på tio miljoner kronor. Men trots att beslutet kom i höstas har man ännu inte kommit igång. 

– Det känns frustrerande när man fått besked om att få pengarna men inget klart direktiv hur man ska kunna använda de, säger Lotta Wallin som är miljöinspektör på bygg- och miljönämnden i Åstorp. 

Anledningen till förseningen är enligt Lotta Wahlin att det saknas klara riktlinjer samt att det är många parter inblandade. 

När det gäller bullervallen i Hyllinge är det inte klart vilken metod som ska användas. Frågan ska diskuteras i bygg- och miljönämnden i veckan.