Skåne

Positiva valvindar kan ge politikerbrist

Miljöpartiet kan få bekymmer att besätta alla politikerplatser om partiet ökar mycket i valet. En tredjedel av medlemmarna kan behöva bli aktiva politiker.

Det är en intern rapport som visar att nästan var tredje medlem måste bli aktiv politiker om partiet når tolv procent. 

– Ja, det är klart att det skapar ett ökat tryck på partiet om man får högre valresultat. Samtidigt är det en möjlighet att få ökat inflytande, säger partiorganisatören Anders Svensson i Miljöpartiet Skåne.

Miljöpartiet har avdelningar i de flesta av Skånes 33 kommuner. Det här valet ställer man upp i ytterligare åtta skånska kommuner, jämfört med föregående val.

Partiet har bara omkring tolvhundra medlemmar i Skåne. Skulle man få riktiga framgångar i valet räcker de aktiva medlemmarna till att besätta platserna i fullmäktige, men problemet är de kommunala nämnderna.

– När det gäller nämnds- och styrelseplatser är det ett stort antal som kan behöva besättas. Vi får satsa mer på kvalitet än kvantitet och välja de viktigaste platserna, säger Anders Svensson.

Är det så att ni kan behöva släppa vissa platser?

- I vissa kommuner kan det säkert bli så.