sölvesborg

Ny väg leder till ny kunskap om Blekinges historia

Mängder av spår efter våra förfäder – det är resultatet efter de utgrävningar som hittills gjorts inför utbyggnaden av E 22:an, sträckan Sölve-Stensnäs.

Fynden kommer att förändra bilden av Blekinges tidiga historia säger Mikael Henriksson, arkeolog på Blekinge museum.

– Fysiskt är ju sträckan ganska lång, en och en halv mil genom Blekinge, och det gör att vi får titta på ganska olika miljöer. Det blir stora material och vi får väldigt mycket ny kunskap om Blekinges tidiga historia, säger han.

Två år
De arkelogiska utgrävningarna har pågått under de två senaste åren, nu senast i april när Blekinge museum grävde tillsammans med arkeologer från några andra länsmuseer.

Det som hittills gjorts är förundersökningar som ska ligga till grund för fortsatta utgrävningar. Mikael Henriksson berättar att bland de fynd som hittills gjorts finns mycket flintföremål, rester av gamla hus, platser för olika hantverk med mera.

Närhet till människorna
Även en mängd olika typer av lämningar efter djur och fiskar har hittats. Bland annat en gammal bävertand som bearbetats med ett flintverktyg.

– Då känner man en fantastisk närhet till de människor som levde för 7000 år sedan, säger Mikael Henriksson.

En mer exakt bild av fynden blir klar framåt hösten, då också de stora utgrävningarna på vissa av platserna beräknas sätta igång. Mikael Henriksson ser stora möjligheter.

– Det kommer att leda till att man kommer att skriva böcker och får ett helt fantastiskt material att ställa ut, säger han.

Annelie Lundin
annelie.lundin@sr.se