Vetandets värld må 26 juli

Tumlaren ska kartläggas i Östersjön

Idag är det sällsynt med tumlarobservationer. Ingen vet hur många det finns. Nästa år startar ett stort projekt som ska ta reda på det. Med hjälp av detektorer runt hela Östersjön ska tumlarna registreras när de simmar förbi.

Den lilla tumlaren – en av de minsta tandvalarna – var fortfarande vanlig i Östersjön fram till början av 1900-talet. Varje år jagades ett tusental djur för kött och tran.

Mats Amundin, zoolog på Kolmårdens djurpark och knuten till Linköpings Universitet berättar om den lilla valen som är betydligt mer tillbakadragen är sina delfinsläktingar. Den har inte råd att kosta på sig flärdfulla hopp både för risken att bli uppäten och för energiförlustens skull.

Hoten är många; att fastna i fiskegarn när den söker fisk längs bottnarna, bullret i havet – och kanske har alla minor i Östersjön spelat en stor roll i nedgången. En detonation i närheten riskerar att tumlaren förlorar hörseln i de högre frekvenserna – då tappar den hela sitt ekolod. Utan ekolod svälter de helt enkelt ihjäl.