Östergötland

Allt sämre ekonomi för unga

Så här i studenttider så kommer nu siffror på att ungas ekonomiska situation har försämrats under lågkonjunkturen.

Det är svårare än tidigare att få arbete samtidigt som antalet unga har ökat.

Prognosen tyder på en ökning av andelen unga med låg ekonomisk standard och även ungas skuldsättning har ökat.

Det här visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2010, som presenterades alldeles nyss.