Allt större ålar skadas i svenska vattenkraftverk

Den europeiska ålen är akut hotad. Jämfört med hur mycket ål som fanns på 50-talet finns det bara några få procent kvar idag. Vattenkraftverken är en starkt bidragande orsak eftersom många ålar slås sönder av turbinbladen. Nu visar en ny studie från Karlstads universitet att ålarna blivit färre, men större. Något som skapar ännu mer problem för ålen vid vattenkraftverk, säger Olle Calles en av studiens författare.

– Eftersom den är så pass lång som den är så löper den extra stor risk att träffas av ett skovelblad, då risken ökar med längden.

Olle Calles och hans kollegor jämförde hur mycket ål som fångades vid ån Ätran på 50-talet fram till början av 2000-talet. Det de såg var att lika många kilo ål fångades under den här perioden, men att ålarna nu var i genomsnitt dubbelt så stora. Att ålarna blivit större kan bero på att det finns mer mat när ålpopulationen minskat.

Problemet är att stora ålar inte klarar sig lika bra förbi vattenkraftverk. De flesta ålar måste passera minst ett, men oftast fem eller sex stycken vattenkraftverk när de tar från sötvatten till saltvatten för att leka. Stora ålar kan lättare pressas fast på intagsgaller vid kraftverken av vattentrycket och de som lyckas ta sig förbi gallret träffas i större utsträckning av kraftverkets snabbt snurrande turbinblad. 

I studier som Olle Calles gjort visade det sig att bara tre av tio ålar klarade sig förbi turbinerna vid Ätrafors kraftverk. Men genom att byta galler på vattenkraftverket till ett som var större till ytan, så fick forskarna vattentrycket att minska och på så vis klämdes färre ålar fast vid gallret.

Fast den viktigaste åtgärden som Olle Calles helst vill se kostar mer: att erbjuda ålar och andra fiskar en alternativ väg, något som han säger fungerat bra i försök.

Man kan inte bara stoppa dem utan man måste låta dem komma ut på något sätt, så att ålen klarar sig från att klämmas fast på gallret och kan leta sig upp till ytan och ut genom de alternativa öppningarna. Före åtgärd var det 30 % som klarade sig levande förbi och efter åtgärd var överlevnaden över 90%, berättar Olle Calles, som forskar kring åtgärder vid reglerade vattendrag vid Karlstads universitet.

Referens: Calles, O. et al. Size-dependent mortality of migratory silver eels at a hydropower plant, and implications for escapement to the sea, Freshwater Biology, in press, 2010. doi:10.1111/j.1365-2427.2010.02459.x