Ystad

Kvinna fick opereras i Österrike

En man i Gärsnäs har anmält Lasarettet i Ystad till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Anmälaren menar att lasarettets behandling av hans flickvän allvarligt riskerade hennes liv.

Den fjärde juni kom en 30-årig kvinna från Österrike in akut till lasarettet i Ystad med svåra magsmärtor. Kvinnan blev kvar på akuten i sju timmar, där hon bara fick smärtstillande medel som behandling, innan hon lades in för observation.

Både patienten och hennes pojkvän påpekade att det kunde vara fråga om en blindtarmsinflammation eller en brusten blindtarm. De bad om en ultraljudsundersökning, men sjukhuspersonalen nekade kvinnan en sådan. Mannen som gjort anmälan skriver att deras önskemål om ultraljud mottogs "med skepticism och skratt".

Ett och ett halvt dygn senare hade kvinnan fortfarande stora smärtor. Tillsammans med sin pojkvän bestämde hon sig då för att ta första flyget till Wien i Österrike. På ett sjukhus där kunde man konstatera att kvinnans blindtarm hade brustit. Hon opererades därefter i två timmar.

Anmälaren menar att om akutpersonalen i Ystad gjort en riktig diagnos, hade tarmen inte brustit och kvinnans liv hade aldrig svävat i fara.

Mannen skriver i sin anmälan att han är "ytterst besviken och chockad över bristen på kompetens". Han hoppas på en reaktion från lasarettet och att ledningen där nu vidtar åtgärder.