Länet

Pengar om operationen uteblir

Ersätt patienter ekonomiskt om de får sina operationer inställda, det föreslår Kristdemokraterna Bo Rudolfsson och Monica Thorzen Sundberg till de styrande i landstinget.

I förslaget skriver de att de borde vara självklart att patienter som tar ledigt från jobbet och avsätter tid borde få en ekonomiskt kompensation om de vid sjukhuset möts av beskedet att operationen ställts in. Pengarna ska betalas ut av varje enskild klinik och skulle på så sätt göra vården mer effektiv, skriver de båda Kristdemokraterna i sitt förslag.