Torsby

Fritt fram för avverkning

Stora Enso får fortsätta avverka skog vid Stamyrberget i Torsby.

Avverkningen avbröts för en tid sedan då Naturskyddsföreningen uppmanade länsstyrelsen att göra området till naturreservat.

Eftersom markägaren nu frivilligt avsatt den del av skogen som uppfyller kraven på reservat kan avverkningen fortsätta anser länsstyrelsen.