Östergötland

29 barn till länet förra året

Föräldrar i de tre storstadslänen adopterar flest utomnordiska barn. Det visar statistik från myndigheten för internationella adoptioner.

Här i Östergötland adopterades totalt 29 barn förra året, flest från Kina, sju stycken, följt av Sydafrika med fyra barn.

Lägst antal adoptivbarn hade Värmland och Kronoberg, där tio respektive tolv barn fick nya hem under förra året.