Partiledardebatten i riksdagen

"De gröna väljarna kan avgöra valet"

– Det var en intensiv och engagerad debatt med många intressanta replikväxlingar, menar Ekots inrikespolitiska kommentator Inger Arenander som har följt den sista partiledardebatten i riksdagen inför valet i höst. Här hittar du referat från, och kan lyssna på, hela debatten i efterhand.

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde den sista partiledardebatten före höstens val med att påminna om det vägval som Sverige ska ta den 19 september i höst.

– Valet står mellan två alternativ och alliansen vill bygga vidare på föregångslandet Sverige. Först och främst handlar det om full sysselsättning, alla ska ha jobb efter sin egen arbetsförmåga, inledde Reinfeldt.

Reinfeldt hävdade att Arbetsförmedlingen bytt inriktning och blivit det som namnet säger.

– Det har inte alltid varit så.

Mot alliansens arbetslinje står oppositionens bidragslinje enligt statsministern.

– Om detta blir det strid i höstens val.

Fredrik Reinfeldt talade för att övertyga om att alliansen slår vakt om välfärden och ska fortsätta att utveckla kvaliteten om regeringen får sitta kvar.

– Det finns fortfarande brister i sjukvård och utbildning. Det är en av de viktigaste framtidsutmaningar vi har att vi byter till en kunskapslinje.

Mona Sahlin replikerade att ingen slåss för de arbetstidsförkortningar som Fredrik Reinfeldt ska ta strid emot.

Alla är överens om att jobben är det viktigaste fortsatte Sahlin och undrade varför regeringen infört ett aktivitetsförbud för ungdomar.

Fredrik Reinfeldt undrade om Vänster- och Miljöpartiets kongressbeslut om arbetstidsförkortning inte betyder något.

Han svarade också att unga arbetslösa får coachingstöd från första dagen på Arbetsförmedlingen. Mona Sahlin vill ju att det ska vara möjligt med utbildning och praktik direkt, medan regeringen tycker att man måste söka jobb i åtminstone tre månader först.

Mona Sahlin:

– Hur kan man försvara en jobbpolitik som uppenbarligen har misslyckats? En tjugondel av de arbetslösa ungdomarna får utbildning.

Fredrik Reinfeldt svarade att mer behöver göras, men oppositionens åtgärder innebär passivitet.

Lars Ohly citerade en bok som visar att jämlikhet är bra för den ekonomiska tillväxten.

– Tyvärr har klyftorna ökat under den borgerliga regeringen. Ni drar i sär Sverige. Det är motsatsen till ökad jämlikhet.

Fredrik Reinfeldt instämde i att jämlikhet är bra för samhället. De nordiska länderna har de minsta inkomstskillnaderna i världen och det är bra sa statsministern och lät som vilken socialdemokrat som helst.

– Men hur går detta ihop med att Lars Ohly vill höja skatten för vanligt folk.

Lars Ohly svarade att Fredrik Reinfeldt låtsas.

– Du låtsas att du har en politik för fler jobb och minskade skillnader. I själva verket har utvecklingen gått åt motsatt håll.

Maria Wetterstrand riktade
sig i sin replik in på försämringen av a-kassan och sjukförsäkringen.

– Det finns en idé om att det här ska ge fler jobb. Vi rödgröna har ett annat synsätt. Vi behöver ta hand om varandra när någon blir sjuk eller arbetslös. Då behövs det en del skattehöjningar, ja.

Fredrik Reinfeldt svarade att arbetsmarknadspolitiken havererat före 2006 med förtidspensioneringar och hög sjukfrånvaro.

– Nu tänker de rödgröna återföra politiken dit och de som ska betala är vanliga löntagare, chauffören och sjuksköterskan.

Maria Wetterstrand tyckte att det är avslöjande att Fredrik Reinfeldt anser att otrygghet skapar jobb så att han kan sänka skatten.

– Han företräder ett enskatteparti. Sverige behöver en ny regering som inte bara tänker på att sänka skatter utan också på att ta hand om människorna.

Mona Sahlin inledde sitt huvudanförande med att Sverige är fantastiskt. Men den svenska välfärdsmodellen som bygger på jämlikhet och starka parter på arbetsmarknaden är hotad.

– Den borgerliga regeringen bygger successivt om. Det har vi lärt oss av denne statsminister att det han säger är inte vad han gör. Sänkta skatter till varje pris som helst. Målet för högeralliansen är att öka klyftorna.

Sahlin räknade upp jobb som försvunnit, sjuka som utförsäkras, vårdbolag som kan tjäna pengar oavsett var behoven finns.

– Det blir allt mer vård efter plånbok. Kan det finnas någon annan plan än att öka klyftorna?

– Jag, Maria Wetterstrand och Lars Ohly siktar på ett annat land istället för att sänka skatterna.

– Arbetslösa ungdomar ska få aktiv hjälp med praktik och utbildning från dag ett. Pensionärer ska inte straffbeskattas. Sjukförsäkringen ska återställas. Vårnadsbidraget ska avskaffas. Sjukbehov ska fås efter behov aldrig efter plånboken. Sverige ska inte gå med i Nato och vi ska inte ha en folkomröstning om euron under nästa mandatperiod. A-kassan ska inte bidra till sänkta löner. Den ska underlätta omställningen till ett nytt jobb.

Sahlin avslutade med vad hon anser att valet i höst handlar om:

– Ska vi överge den unika modellen eller inte.

Fredrik Reinfeldt tyckte
det var märkligt att Sahlin först talade om regeringens oansvariga ekonomiska politik för att sedan leverera en kanonad av löften om nya utgifter.

Reinfeldt undrade också varför unga kvinnor ska få skattehöjningar.

– Vad har de gjort för ont?

Sahlin tyckte att Reinfeldt fortfarande inte förstått vad den svenska modellen handlar om. Höga skatter behövs för solidaritet.

– Det vet Kommunals tjejer. Det är inte ont, det är gott.

Reinfeldt fortsatte dock:

– Hur kom du på idén att unga kvinnor ska få högre skatt. Är det solidaritet? Om detta blir det strid i höstens valrörelse.

Mona Sahlin svarade att hon och Reinfeldt uppenbarligen träffade olika kvinnor. De Sahlin träffar är beredda att betala för ökad trygghet.

– Vi går till val på solidaritet och det ska bli spännande.

Maud Olofsson undrade
hur Mona Sahlin kan föreslå höjd kilometerskatt och dyrare bensin.

– Det kommer att slå hårt mot landsbygden. Skogen växer inte på järnvägsstationerna.

Mona Sahlin:

– Nu har vi hört representanten för det tidigare gröna partiet Centern. Vi säger före valet det alliansen inte vågar. Du är feg Maud Olofsson.

Maud Olofsson:

– Vi har höjt koldioxidskatten, men vi har samtidigt sänkt skatten. Det är inte bara höginkomsttagare som ska ha råd att vara miljövänliga.

Mona Sahlin:

– Maud Olofsson vet egentligen vad som krävs för klimatet, men hon har inte det politiska modet att stå för det.

Jan Björklund talade om det historiska beslut som riksdagen ska ta i morgon som innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska kunna ersätta gamla kärnkraftsreaktorer.

Mona Sahlin undrade vad som var historiskt:

– Folkpartiet säger att det blir nya reaktorer, Centern hävdar att nu är det definitivt stopp för nya reaktorer. Det låter inte särskilt långsiktigt för industrin.

Jan Björklund:

– Om ni lägger ner kärnkraften kommer ni att skapa massarbetslöshet.

Mona Sahlin:

– Det säger en som sitter i en regering när arbetslösheten ökat. Han säger att jag låter som socialdemokraterna i Tyskland. Jag skulle önska att Jan Björklund lät lite mer som Bengt Westerberg. Det var skillnad det.

Göran Hägglund undrade hur Mona Sahlin kan säga att skattesänkningar har kostat svenska folket 100 miljoner och tog upp sin favoritfråga om fastighetsskatten.

– Är det verkligen rimligt att ni ska driva folk från hus och hem?

Mona Sahlin:

– Det är inte rimligt att en lyxig villa i Djursholm ska kosta lika mycket som ett ordinärt hus var som helst. Skattesänkningar kostar i försämrad välfärd. Det borde bekymra en socialminister som Hägglund.

Göran Hägglund:

– Vi har sänkt skatten, men statsskulden är också mindre nu än när vi tillträdde. Vi har allstå inte lånat pengar för att sänka skatten. Vi har slagit vakt om välfärdens kärna.

– Mona Sahlins svar är att pengarna är statens, vi säger att när det finns utrymme ska pengarna gå till invånarna.

Mona Sahlin gladde sig över att hon fick beskedet att om det finns utrymme vill de borgerliga fortsätta att sänka skatten.

– Vi säger, finns det ett utrymme ska det gå till fler jobb i offentlig sektor. Till att förbättra välfärden.

Maud Olofsson pratade som väntat om förbättringar för företagarna i sitt huvudanförande. Enligt Olofsson har det blivit enklare att vara företagare samtidigt som det har blivit fart på utbyggnaden av vägar och järnvägar.

– Det har vi kunnat göra utan att de offentliga finanserna försämrats.

Maud Olofsson tog också upp kampen kom miljöväljarna och talade om vikten av hushållning. Centern har satt upp en rad mål, bland annat att Sverige 2020 ska ha minst klimatpåverkan per person i världen.

I sin replikrunda undrade Mona Sahlin hur ungdomsarbetslösheten kan bekämpas genom att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska luckras upp som Centern vill.

– Vad är din vision av Sverige när det är unga som ska sänka lönen för alla? Undrade Mona Sahlin.

Maud Olofsson tyckte att Mona Sahlin bortser från verkligheten:

– Las är till för de som redan har jobb, men stänger ute ungdomar och invandrare. Det är bättre att få komma in på arbetsmarknaden och prova på än att stå utanför. Mona Sahlin tar bort tio miljarder i sänkning av arbetsgivaravgiften för unga och tror att det ska leda till fler jobb.

Mona Sahlin tyckte att Maud Olofsson skulle fundera över hur det har gått.

– Det ni har prövat har ju inte fungerat. Ungdomsarbetslösheten har ju ökat. Vi vill ge riktade stöd till de som behöver inte en sänkning för alla, en åtgärd som i stort sett en enig ekonomkår dömt ut.

Maud Olofsson pekade på att vi har fler studenter än någonsin och fler lärlingsplatser:

– Jag lovar att ta fighten för ungdomarna i den här valrörelsen.

Lars Ohly undrade hur det skapar fler jobb med ökad otrygghet.

– Den här regeringen är ödmjuk. Det är klart att vi inte har löst alla problem. Det är därför vi behöver bli omvalda, svarade Maud Olofsson.

– Nu slant tungan igen. Vi har inte lyckats därför måste vi bli omvalda. Det var väl ett av de sämre argument jag hört, replikerade Lars Ohly.

– Jag vet inte hur självgod Lars Ohly. Jag tycker att man ska respekt för att man inte löser alla problem på fyra år, svarade Maud Olofsson och villa ha sänkt tjänstemoms och utöka möjligheterna att få skattesänkningar på fler privata tjänster.

Maria Wetterstrand radade upp en rad motsättningar som Centern ska ha stått för i regeringen.

– I början av den här valperioden trodde jag att Centern skulle vara dörrvakt och stoppa de värsta stolligheterna. Skulle ni inte slå vakt om miljöns intressen i regeringen?

Maud Olofsson kontrade med att räkna upp en massa motsägelser som miljöpartiet gått med på i det rödgröna samarbetet och räknade upp allt som regeringen gjort.

– Jag förstår att Maria Wetterstrand är avundsjuk. Ni lyckades inte åstadkomma någonting när Socialdemokraterna regerade.

Maria Wetterstrand svarade med att räkna upp vad den borgerliga oppositionen var emot när Miljöpartiet drev igenom i samarbetet med socialdemokraterna.

Maud Olofsson avslutade med att undra hur Miljöpartiet som tidigare stod för skatteväxling, alltså att höjda skatter på miljöfarliga utsläpp ska kvittas mot sänkta skatter, nu övergivit detta för enbart skattehöjningar i det rödgröna samarbetet.

Jan Björklund inledde sitt huvudanförande med att säga att vi ska vara tacksamma mot USA som det yttersta skyddet för vår demokrati innan han gick över till sitt favoritämne, skolan.

– Ni delar inte attityden att det ska löna sig att plugga, många av de reformer vi genomfört vill ni riva upp.

Jan Björklund pekade på att Sverige under lång tid haft en högre ungdomsarbetslöshet än andra länder.

– Det beror på att vi inte har haft någon ordentlig lärlingsutbildning i Sverige. Det viktigaste för att få ner ungdomsarbetslösheten är att få en mer yrkesinriktad utbildning.

Björklund uppmärksammade Lars Ohlys uttalande om att framgångsrika fotbollsspelare borde få sänkt skatt så att de kan stanna i Sverige.

– Ärligt talat, vi sänker gärna skatten för fotbollsspelare. Men vi vill sänka skatten för alla så att de kan stanna i Sverige.

Mona Sahlin undrade varför lågavlönade ska få betala mer till a-kassan och få en lägre löneutveckling.

Jan Björklund svarade med en plädering för en allmän arbetslöshetsförsäkring som socialdemokraterna inte vill ha av hänsyn till facket som riskerar att tappa medlemmar om a-kassan blir en allmän försäkring.

– Varför ska hotellstäderskan betala fem gånger mer i a-kasseavgift än läkaren, envisades Mona Sahlin.

Jan Björklund svarade inte på frågan utan upprepade i sin tur att Sahlin inte svarade på varför hon är emot en allmän a-kassa.

KD-ledaren Göran Hägglund efterlyste realism, engagemang och personligt ansvar.

– Vi har gett större utrymme för människor att bestämma själva, sade han.

Han lyfte fram att vårdköerna kortats och lovade att införa en ny gräns vid fyra timmars väntetid på akutmottagningarna.

Efter anförandet blev det debatt mellan Hägglund och Ohly om försäljning av statliga företag, med anledning av att finansmarknadsminister Mats Odell (KD) sagt att delar av Vattenfall kan säljas.

– Sälj hela skiten, verkar vara Hägglunds linje, sade Ohly.

Hägglund försvarade en pragmatisk linje där staten inte äger konkurrensutsatt verksamhet.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly
inriktade sig på att tala mot privatiseringar, utförsäljningar och vinsttänkande som ledstjärnor inom vård, omsorg och utbildning.

– När vinst är drivkraften börjar de irrelevanta frågorna ställas - är det lönsamt att bota den här sjukdomen, är det lönsamt att utbilda den här eleven? Men vård och utbildning är inga varor på en marknad, sade Ohly och sade sig se en borgerlig regering och borgerliga kommun- och landstingsledningar förblindade av ideologi som leder till att de säljer ut gemensamma tillgångar, utan att ens bry sig om huruvida det är en bra affär eller inte.

– Vi behöver fler förskollärare, lärare och sjuksystrar. Det ni har gjort är det motsatta, ni har skurit ned i välfärden och det har lett till nästan 10 procents arbetslöshet. Och nu går ni till val på att korrigera det, sade Ohly med adress till de borgerliga partiledarna.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand undrade var debatten om miljö och klimatet tagit vägen.

– Var det någon som hörde ordet miljö?, undrade hon i sitt anförande.

Wetterstrand uppgav att inför valet 2006 så gjorde Reinfeldt klart att miljö inte var en prioriterad fråga, men att hans regering sedan gjorde mycket för att förbättra sitt rykte på miljöområdet.

– Nu tycks vi vara tillbaka på ruta ett igen. Det tycker jag är otroligt tråkigt, sade hon.

Wetterstrand pekade på att regeringen gjort en stor sak av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och ha stabila statsfinanser, men menade att man måste kunna ta ansvar även för annat, till exempel för de som hamnat i arbetslöshet och för miljön. Att de offentliga finanserna ska vara stabila är alla överens om, hävdade hon.

– Vi behöver en politik där vi tar ansvar för varandra i samhället, sade Wetterstrand.

Reinfeldt anklagade Miljöpartiets språkrör för att "raljera" över vikten av att ha stabila offentliga finanser.

– När man kör i diket med offentliga finanser, då väntar nedskärningar och då finns inga pengar till miljöpolitik, sade han.

Wetterstrand trodde att statsministern var besviken över att de rödgrönas budgetförslag inte visade sig vara underfinansierat och anklagade regeringen för ansvarslöshet genom att sänka skatter trots att statsbudgeten har underskott.