FÄRJEOLYCKAN

Information om olyckan hördes inte

Nils Nordström som är säkerhetsansvarig på Destination Gotland, säger att rederiet tagit till sig Haverikommissionens synpunkter efter färjeolyckan utanför Nynäshamn.

- Man lär sig att vissa rutiner måste finnas skriftligt, bland annat när det gäller bytet av befälhavare på Gotlandia II, säger Nils Nordström.

Nordström säger att befälhavaren uppger att han gick ut med information efter olyckan men att det olyckligtvis inte hördes i högtalarna.

Han konstaterar också att det ibland är svårt att få tag på vikarier till snabbfärjorna, som ställer andra krav på dem som kör båtarna.