Fejkat sjöslag skärper Koreakonflikten

FN:s säkerhetsråd uttrycker nu stor oro för de ökande spänningarna mellan Nord- och Sydkorea. Ordstriden mellan de båda nationerna har trappats upp sedan ett sydkoreanskt krigsfartyg sänktes i våras.

När sändebud från de två nationerna i går, var för sig, besökte säkerhetsrådet för att delge sina ståndpunkter var det bara ännu ett bevis på den fiendskap som för närvarande råder länderna emellan.

Säkerhetsrådet uttryckte efter samtalen sin stora oro för att freden i området är hotad – men undvek att ta ställning i sakfrågan.

Sydkorea säger sig ha bevis för att det var grannen i norr som sänkte korvetten Cheonan med 46 sjömän ombord i slutet av mars i år. Man har till och med visat upp bilder av den nordkoreanska torped som ska ha träffat fartyget. Nordkorea förnekar all inblandning

Sedan fartygssänkningen har relationerna gradvis försämrats länderna emellan.

När Sydkorea förra veckan åter monterade jättelika högtalare vid gränsen, som man haft förut för att sända propagandatal till Nordkorea, svarade regimen Pyongyang med att hota med fullskaligt krig, om sändningar skulle sättas igång igen.

Seuol, huvudstaden i Sydkorea, skulle förvandlas till ett hav av eld löd det upprörda budskapet från norr.

Och i det här spända läget infaller nu i juni 60-årsdagen av koreakrigets start.

Från Sydkorea meddelas att man ska återuppföra ett sjöslag som ägde rum under krigets första dag, då bland annat ett nordkoreanskt ångfartyg med 600 man ombord sänktes.

Ett tiotal krigsfartyg ska engagageras i skådespelet. Återstår att se vilken reaktionen bli från nordkoreanernas sida.