Meningen med livet

Ett kontemplativt program på gudstjänsttid. I alla tider har människan försökt fånga meningen med livet. En jakt där varje fråga leder till en ny. Finns det en högre mening med våra förvirrande liv? En gudomlig avsikt eller moralisk uppgift. Ett sätt att leva som vi egentligen är menade för. Eller är livsmening någonting som måste skapas av oss själva medan vi lever på bäst vi kan? Författaren och journalisten Lasse Berg, prästen Camilla Lif och Morton Narrowe, rabbin vid Judiska församlingen i Stockholm berättar i programmet om sina perspektiv på meningen med livet. Musik Under African skies - Paul Simon.Över bron - Nicolai Dunger.Acts of man - Midlake.My life - Iris Dement. Programmet är producerat av Erika Hedenström för Sveriges Radio Samhälle och sändes första gången i mars i år.