Vetandets värld fre 23 juli

Tredimensionell arkeologi - ett samarbete mellan Virtual reality-forskare och arkeologer

Nu kan arkeologer undersöka samma utgrävning gång efter gång utan att behöva gräva. De kan också vandra omkring i en stenåldergrav utan att åka till platsen där den finns. Nya möjligheter att tolka vår historia i en konstgjord verklighet öppnas när arkeologer och virtual reality forskare samarbetar.

På Lunds Universitet och Lunds tekniska högskola samarbetar arkeologer med forskare som har konstgjord verklighet och 3D som speciallitet. 3D forskarna hjälper arkeologerna att återskapa arkeologiska och historiska platser så att de i tredimensionella modeller blir nästan lika verkliga som i verkligheten. Med hjälp av de modellerna kan arkeologerna testa idéer och uppslag på ett annat sätt än i den verkliga verkligheten.

Med hjälp av tekniken är det fullt möjligt att flytta om kring en dopfunt i en mycket gammal kyrka och testa om dopfuntens placering i dag egentligen är den hade när kyrkan byggdes. Och skulle en arkeolog fundera på hur det nu var på en utgrävning som nu är övertäckt i gen så kan man lätt återvända till den tredimensionella återskapade utgrävningen.

Samarbetet mellan 3D forskare och arkeologer kommer också att göra det lättare för allmänheten att förstå hur det en gång så ut på en plats och vad som hände där när man gå in i tredimensionella modeller. I modellerna kan man dessutom lägga till intryck av olika slag som mycket nära den miljö som fanns för mycket, mycket länge sedan något som också hjälper forskarna i deras arbete.

Håkan Svensson
vet@sr.se