västerås

Oro bland barnskötare i kommunen

I ProAros strävan att öka andelen behöriga förskolelärare, skickas barnskötare med lång yrkeserfaranhet in i Bemanningstjänsts vikariepool. Omkring 250 barnskötare i Västerås kan komma att beröras.

Enligt Birgitta Ögren-Lundgren, ordförande för Kommunals sektion 14, som organiserar personal inom skola och förskola, är många oroliga.

– Ja, det är en stor oro, de känner sig kränkta över att ha en lång yrkeserfarenhet, många har jobbat i 20-30 år ute i verksamheterna och så får man avsluta den sista tiden i sitt yrkesliv med att vara vikarie, säger Birgitta Ögren-Lundgren till P4 Västmanland.

– Men något positivt är ändå att ingen sägs upp, man har sin fasta tjänst kvar i kommunen. Men det är ju en oro att man blir förflyttad. I stundens hetta kan många känna för att säga upp sig, men när man får tänka till så gör man naturligtvis inte det, säger Birgitta Ögren-Lundgren.

– Vi har ställt krav på ProAros att man måste försöka jobba med den här frågan, så vi skrev ett brev till ProAros styrelse där vi ställde en del yrkanden som vi har fått svar på, vilket känns positivt. Och de ställer upp på förslagen. Det vi vill är ju att man gör en riskbedömning när man nu gör en sådan här omställning och att man gör en handlingsplan med åtgärder eftersom det finns de som mår dåligt säger Birgitta Ögren-Lundgren till P4 Västmanland.

Vi har sökt ProAros för en kommentar men har inte lyckats.