MILJÖDOMSTOLEN

Förhandlingar om fortsatt stenbrytning

Miljödomstolen har inlett förhandlingarna om Cementas planer på att fortsätta att bryta kalksten i 20 år till dels i Västra brottet i Slite, dels på File Hajdar fem kilometer därifrån.

Företaget anser att det är den bästa platsen eftersom stenen är bra och det är korta transportsträckor till fabriken.

Men varken länsstyrelsen eller kommunen vill ge klartecken för en så lång period, eftersom man är orolig för att grundvattnet kan påverkas.

Tio år är den längsta tid som länsstyrelsen kan tänka sig att acceptera, om man inte får mer övertygande bevis för att grundvattennivån inte sjunker för mycket.

Tidigare har naturvänner protesterat, eftersom man är rädd för att den sällsynta växten nipsippa ska skadas. Men Cementa har satsat stora resurser för att ta fram en bevarandeplan för nipsippan.

Bara ett fåtal Slitebor närvarade vid dagens förhandlingar, och inga företrädare för vare sig Naturskyddsföreningen eller andra ideella föreningar.

På onsdagen fortsätter miljödomstolens förhandlingar, bland annat med syn på platsen.