Jordskalv i Indonesien

Ett jordskalv med magnituden 6,4 har inträffat i Indonesien och myndigheterna har utfärdat en lokal tsunamivarning. Men ännu har inga skador rapporterats.