Saab

Saab löser skulder

Saab Automobile gör sig nu av med resterna från fjolårets rekonstruktion och betalar ackordslikviden.

Det som från början var ett skuldberg har krympt till en kulle.

– Summan som betalas är mellan 230 och 250 miljoner kronor, säger Saabs talesperson Gunilla Gustavs.

När Saab fick igenom ett så kallat offentligt ackord den 17 juni i fjol var skulderna drygt 10 miljarder kronor. Beslutet i Vänersborgs tingsrätt innebar att fordringsägarna efterskänkte 75 procent av sina fordringar och dessutom fick vänta ett år på betalning.

Att summan inte slutade på runt 2,5 miljarder kronor beror på att förre ägaren General Motors inte ens krävde de 25 procenten. Av Saabs skulder stod GM för cirka 90 procent sedan man tagit över många leverantörsskulder.

--GM har efterskänkt hela sin del, säger Gunilla Gustavs.

Staten är den största fordringsägaren efter utbetalade lönegarantier till Saab. Där finns fortfarande en tvist som inte har avgjorts. Saab vill att hela lönegarantin ska räknas in i ackordet och därmed bara betala tillbaka 25 procent.

Staten vill ha tillbaka lönegarantin i sin helhet för en tidsperiod. Därför kräver länsstyrelsen i Västra Götaland Saab på 110,7 miljoner kronor.

TT