Karlstad

Inget naturistbad i Karlstad

Det blir inget naturistbad i Karlstads kommun. Ett antal alternativa platser har studerats av kommunen och kostnadsförslag har tagits fram, men för att gå vidare krävs en samtalspart som kan företräda naturisterna, och någon sådan finns inte.

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avskriver uppdraget att lösa frågan om tillgång till ett naturistbad i kommunen.

Naturistbadet skall inte vara kvar på Skutberget i Karlstad och försöket med Mangenbaden utanför Molkom slog inte väl ut.