Alla kungens hus

Kungen har tillång till en ansenlig mängd fastigheter. Vissa hus ägs av kungafamiljen själva, andra har de bara rätt att disponera. Det finns många rum i ett antal hus som kungen disponerar som han vill. Främst i de kungliga slotten, men också i privata fastigheter. Det finns också ett gods bara för män.

Bland de helt privatägda fastigheterna finns hus att semestra i, som en skidstuga i Storlien, nära Åre och ett mindre hus i Sunne. Det finns också ett hus för sommarferier i form av Solliden på Öland. Sedan finns också investeringen i centrala Kalmar, Åldermannen på Kvarnholmen, som Kungen äger genom bolag tillsammans med fastighetsägaren Per Taube.

I familjen är det utöver kungen prins Carl Philip som är fastighetsägaren. Han äger ett hus på Djurgården i Stockholm och en egendom utanför Trosa i Sörmland som heter Ökenäs. Den sistnämnda fick han i arv av en man som var med och renoverade en motortorpedbåt åt kungen och som gillade prinsen. I det arvet ingick också en lägenhet i Stockholm. Drottningen, Kronprinsessan och prinsessan Madeleine äger inga fastigheter.

Om man ska utgå från taxeringsvärdena torde värdet på de privatägda fastigheterna ligga på cirka 43,7 miljoner kronor. Då ska man tänka på att taxeringsvärden kan vara ett ganska trubbigt instrument för att uppskatta värdet på en speciell fastighet såsom ett kungligt sommarresidens. Solliden skulle på marknaden möjligen vara värt mer.

Det finns fler privata fastigheter utöver de som räknas in i summan. En dyrbar strandvilla utomlands, Villa Mirage i Saint-Maxime på den franska Rivieran. Det var förut prins Bertil och prinsessan Lilians sommarhus. Utöver dessa fastigheter kan det också finnas fler genom investeringar i andra fastighetsbolag, om det vet vi inget, och Hovet vill inte låta sig interjuas i frågan.

Ett udda "fastighetsinnehav" som kungen har är Stenhammars gods som ligger nära Flen. Här har kungen kor och driver jordbruk. Det ägs av staten genom Statens fastighetsverk, men arrenderas av kungen för 1000 kronor per år.

Det kommer sig av att hovmarskalk Robert von Kraemer och hans hustru Henrietta donerade sitt gods Stenhammar till den svenska staten för över 100 år sedan, men på vissa villkor. Hovmarskalken skrev som villkor i testamentet att godset skulle brukas av "någon svensk undersåte varande prins av det regerande konungahuset, vilken har eventuell arvsrätt till tronen".

Kungen har i dag arrendet av Stenhammar på livstid och när han dör får en manlig prins i familjen företräde till att ta över slottet. Ägandet av Stenhammar gick dock till staten. Möjligen var det som en sorts garant för von Kraemer att Stenhammar ska fortsätta brukas av kungafamiljen, om de bara fått ärva godset rakt upp och ner hade de ju kunnat sälja det.

Den som står näst i tur efter kungen är prins Carl Philip om inte kungafamiljen rättsligen begär en förändring av villkoren i testamentet, för på hovmarskalk von Kraemers tid var det inte tillåtet för en kvinna att ta över tronen. Det är det ju i dag, och om von Kraemers kunnat förutspå det kanske hovmarskalken hade gjort testamentet könsneutralt.

En udda kunglig rätt är den kungliga dispositionsrätten. Den formulerades under samma tid som regeringsformen 1809 drevs igenom, då kungen förlorade både makt och intäkter. I överenskommelsen skrev man också in kungens rätt att disponera de kungliga slotten och även Djurgården i Stockholm.

Slotten ägs inte av kungen. Stockholms slott, Drottningholms slott och de andra ägs av de svenska skattebetalarna genom Statens fastighetsverk. Men det är bara kungen som har rätt att disponera dem.

Traditionen med dispositionsrätten lever ännu. Inför bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel så återgav regeringen kungen rätten att disponera Haga Slott. Det är alltså kungen som har rätten till Haga slott enligt Statens fastighetsverk, inte Victoria och Daniel. Ägandet ligger dock kvar hos staten.

Källor: infotorg.se, royalcourt.se, stenhammarsgods.se, Statens fastighetsverk