TOMELILLA

Kritik mot missbruksvården

Nu riktar socialstyrelsen ny kritik mot kommunens missbruksvård i Tomelilla

2009 så granskade Socialstyrelsen hur Tomelilla kommun hand-lade anmälningar som inte leder till utredning för vuxna personer med missbruksproblem och det framkom då brister.

Socialnämnden har gjort förbättringar men Socialstyrelsen menar att det inte är tillräckligt för att lösa bristerna.

Och senast den 19 juli ska nu kommunen redovisa vilka åtgärder som vidtagits.