Sena tåg kostade samhället 3 miljarder

Den svåra vintern gjorde att svenska tåg försenades med 83 000 timmar enligt Trafikverket. För samhället blev notan 3 miljarder kronor.

Över två tredjedelar av förseningarna drabbade godstrafiken och resten persontrafiken. Enligt Trafikverket är det dubbelt så mycket som en vanlig vinter.

Trafikverket och tågoperatörerna kunde var för sig påverka hälften av förseningarna enligt utredningen. Bland annat anses bättre trafikledning kunna ge stora effekter.

Det konstateras även att snö och is i växlar var den största orsaken till förseningsökningen. Det stod för en fjärdedel av förseningarna.

Vidare fanns brister på "alla områden": beredskap för snö, is och kyla; hanteringen när förhållandena väl uppstod samt informationen till allmänheten och operatörerna.

Även om längre förseningar och inställda tåg ökade kraftigt har Trafikverket räknat ut att 88 procent av tågen kom fram inom tio minuter från utsatt tid.