MOTALA

Överklagan om kungens jaktmarker tas inte upp

Regeringen kommer inte att ta upp överklagan om förbud mot fågeljakt och utfodring av vilt i naturreservaten Fågelmossen, Bromossen och Hästtumla i Motala kommun.

Områdena är kungens jaktmarker och företaget Sveaskog naturupplevelser som förvaltar marken överklagade i vintras länsstyrelsens förbud.

Men regeringen anser inte att bolaget har rätt till marken i reservaten eller att de påverkas på sådant sätt att man har rätt att överklaga och därför kommer inte ärendet att tas upp.